• DỊCH VỤ HỆ THỐNG WILA NETWORK

Gói dịch vụ NET-M

Tối ưu hệ thống mạng của khách hàng với việc đánh giá hạ tầng trang thiết bị sẵn có, đảm bảo để triển khai giải pháp mạng hiệu quả cho việc sử dụng tối ưu nhất và không cần người quản trị hệ thống.

Cung cấp gói dịch vụ bao gồm:

 • Xây dựng lại giải pháp, cải thiện và nâng cấp để hệ thống mạng của khách hàng “thực sự làm việc”
 • Hỗ trợ kỹ thuật miễn phí 24/7 qua điện thoại, chat, website.
 • Ứng cứu kịp thời các sự cố với mạng, uy tín, hỗ trợ phục vụ tận nơi
 • Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống mạng định kỳ

Lợi ích mang lại cho khách hàng:

icon tick inside

Cải thiện tốc độ truy cập mạng Internet, đảm bảo hệ thống vận hành ổn định
icon tick inside

Bảo mật và an toàn hệ thống
icon tick inside

Hoàn toàn có thể tiết kiệm các khoản chi phí về đường truyền nếu được đội ngũ WiLa đánh giá
icon tick inside

Đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp luôn sẵn sàng khi bạn cần
icon tick inside

Hệ thống gọn gàng, đảm bảo và thẩm mỹ
icon tick inside

Tối ưu chi phí, tiết kiệm thời gian

WiLa sẽ đánh giá và đề xuất giải pháp tối ưu qua đó đưa ra biểu phí gói dịch vụ tốt nhất và hiệu quả sử dụng chi phí nhất. Cam kết “không” phát sinh các chi phí khác ngoài phí dịch vụ:

Gói dịch vụ chỉ từ 200K/tháng

Gói dịch vụ NET-R

Dựa trên khảo sát hiện trang thực tế và nhu cầu, WiLa cung cấp gói dịch vụ trang thiết bị mạng WiFi chuyên dụng, phù hợp, đảm bảo tốc độ truy nhập cao, tối ưu chi phí thấp nhất và nhân sự quản trị hệ thống.

Cung cấp gói dịch vụ bao gồm:

 • Dịch vụ khảo sát đánh giá hiện trạng và nhu cầu của khách hàng
 • Xây dựng giải pháp chuyên nghiệp, đảm bảo hiệu năng và tốc độ truy cập mạng
 • Triển khai nhanh chóng và thẩm mỹ
 • Hỗ trợ kỹ thuật miễn phí 24/7 qua điện thoại, chat, website.
 • Ứng cứu kịp thời các sự cố với mạng, uy tín, hỗ trợ phục vụ tận nơi
 • Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống mạng định kỳ

Lợi ích mang lại cho khách hàng:

icon tick inside

Không cần đầu tư trang thiết bị, sử dụng hệ thống mạng chuyên nghiệp, ổn định và tốc độ cao
icon tick inside

Hệ thống bảo mật và an toàn
icon tick inside

Hoàn toàn có thể tiết kiệm các khoản chi phí về đường truyền nếu được đội ngũ WiLa đánh giá
icon tick inside

Đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp luôn sẵn sàng khi bạn cần
icon tick inside

Triển khai nhanh chóng, gọn gàng, đảm bảo và thẩm mỹ
icon tick inside

Không phải lo lắng về rủi ro phần cứng hệ thống
icon tick inside

Tối ưu chi phí, tiết kiệm thời gian

WiLa sẽ đánh giá và đề xuất giải pháp tối ưu qua đó đưa ra biểu phí gói dịch vụ tốt nhất và hiệu quả sử dụng chi phí nhất. Cam kết “không” phát sinh các chi phí khác ngoài phí dịch vụ:

Gói dịch vụ chỉ từ 250K/tháng

Gói dịch vụ NET-GR

Cung cấp trọn gói giải pháp dịch vụ hệ thống trang thiết bị chuyên dụng, triển khai đường truyền internet miễn phí tại địa điểm khách hàng, tối ưu chi phí, thời gian và nhân sự quản trị hệ thống

Cung cấp gói dịch vụ bao gồm:

 • Dịch vụ khảo sát đánh giá hiện trạng và nhu cầu của khách hàng
 • Xây dựng giải pháp chuyên nghiệp, đảm bảo hiệu năng và tốc độ truy cập mạng
 • Lắp đặt đường truyền Internet miễn phí, cam kết tốc độ tối ưu theo nhu cầu sử dụng tại địa điểm của khách hàng
 • Triển khai nhanh chóng và thẩm mỹ
 • Hỗ trợ kỹ thuật miễn phí 24/7 qua điện thoại, chat, website
 • Ứng cứu kịp thời các sự cố với mạng, uy tín, hỗ trợ phục vụ tận nơi
 • Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống mạng định kỳ

Lợi ích mang lại cho khách hàng:

icon tick inside

Tiện lợi, không cần lo nghĩ về giải pháp hệ thống và gói đường truyền đăng ký
icon tick inside

Không cần đầu tư trang thiết bị, sử dụng hệ thống mạng chuyên nghiệp, ổn định và tốc độ cao
icon tick inside

Hệ thống bảo mật và an toàn
icon tick inside

Đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp luôn sẵn sàng khi bạn cần
icon tick inside

Triển khai nhanh chóng, gọn gàng, đảm bảo và thẩm mỹ
icon tick inside

Không phải lo lắng về rủi ro phần cứng hệ thống
icon tick inside

Tối ưu chi phí, tiết kiệm thời gian

WiLa sẽ đánh giá và đề xuất giải pháp tối ưu qua đó đưa ra biểu phí gói dịch vụ tốt nhất và hiệu quả sử dụng chi phí nhất. Cam kết “không” phát sinh các chi phí khác ngoài phí dịch vụ:

Gói dịch vụ chỉ từ 400K/tháng

Gói dịch vụ NET-AR

Gói dịch vụ cao cấp, triển khai hệ thống theo các nhu cầu nâng cao của khách hàng, được đảm bảo vận hành bởi các chuyên viên kỹ thuật của Wila:

Cung cấp gói dịch vụ bao gồm:

 • Phân tích và đánh giá nhu cầu của khách hàng
 • Khảo sát thiết kế, xây dựng giải pháp hệ thống chuyên nghiệp
 • Triển khai nhanh chóng và thẩm mỹ
 • Hỗ trợ kỹ thuật miễn phí 24/7 qua điện thoại, chat, website.
 • Vận hành hệ thống theo nhu cầu của khách hàng
 • Ứng cứu kịp thời các sự cố với mạng, uy tín, hỗ trợ phục vụ tận nơi
 • Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống mạng định kỳ
 • Hỗ trợ bao gồm lắp đặt đường truyền Internet miễn phí, cam kết tốc độ tối ưu theo nhu cầu sử dụng tại địa điểm của khách hàng

Lợi ích mang lại cho khách hàng:

icon tick inside

Sử dụng hệ thống mạng chuyên nghiệp, ổn định và tốc độ cao
icon tick inside

Hệ thống bảo mật và an toàn
icon tick inside

Đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp luôn sẵn sàng khi bạn cần
icon tick inside

Triển khai nhanh chóng, gọn gàng, đảm bảo và thẩm mỹ
icon tick inside

Không phải lo lắng về rủi ro phần cứng hệ thống
icon tick inside

Tối ưu chi phí, không tốn chi phí nhận sự vận hành hệ thống

WiLa sẽ đánh giá và đề xuất giải pháp tối ưu qua đó đưa ra biểu phí gói dịch vụ tốt nhất và hiệu quả sử dụng chi phí nhất. Cam kết “không” phát sinh các chi phí khác ngoài phí dịch vụ:

Gói dịch vụ chỉ từ 1000K/tháng
Power by WiLa